Hva skjer hvis du faller fra?

Hvis du skulle komme ut for en ulykke eller alvorlig sykdom med tragisk utfall vil det ofte være noen som sitter igjen.

Om du har livsforsikringene dine i orden  vil det kunne ha stor betydning for eventuelle barn og partner. Det er kanskje de viktigste forsikringene du kan skaffe deg. Vi tilbyr livsforsikring gjennom Frende forsikring.

Snakk med oss om livsforsikring

Hvilke forsikringer bør du ha?

Det finnes flere forsikringer som kan sikre en fortsatt god hverdag økonomisk for de etterlatte dersom noe skulle skje med deg. Her gir vi deg en kort introduksjon til noen av dem.

Dødsfallforsikring

En dødsfallforsikring vil gi dine etterlatte økonomisk trygghet uansett dødsårsak, og du bestemmer selv hvem som skal være mottaker av pengene.
Når du søker om dødsfallforsikring må du levere en egenerklæring om helsen din som kan leveres elektronisk via  PC, nettbrett eller mobil.

Kritisk sykdom

Dersom du skulle bli kritisk syk en gang er økonomien din det siste du skal bekymre deg for.
Med denne forsikringen vil du få utbetalingen raskt og du kan selv velge hva du vil benytte pengene til. Trenger du behandlinger eller har du kanskje behov for å gjøre justeringer i hjemmet ditt?

Uføre

Dersom du skulle bli ufør vil en god del av inntekten din forsvinne, men med uføreforsikring vil du få utbetalt et månedlig beløp som dekker en del av den tapte inntekten. Dersom du ønsker kan du i tillegg få utbetalt en engangssum som vil kunne dekke utgifter som kan følge med i det du blir ufør.  Utbetalingene vil kunne utbetales i det du har vært minst 50% sykemeldt i ett år.

Ulykkesforsikring

Du kan ikke forsikre deg mot ulykker, men du kan forsikre deg mot de økonomiske bekymringene en ulykke medfører for både deg selv og din familie.

Bli kontaktet av en rådgiver