Innhenting av manglende legitimasjon

I forbindelse med gjennomgang av vår kundeportefølje ser vi at vi dessverre ikke har oppdatert legitimasjon eller kundeopplysninger på noen av våre kunder.

Som bank er vi pålagt å ha dette på plass for å hindre hvitvasking og terrorfinansiering, og for å hindre misbruk av våre kunders identitet. Vi trenger derfor din hjelp for å få dette på plass og har sendt ut brev til alle kundene dette gjelder, enten via post eller i nettbank.

Alle kunder med kjent e-postadresse vil også få en påminnelse om brevet der.

Slik oppdaterer du legitimasjonen din

Er du ikke nettbankkunde kan du legitimere deg med BankID fra annen bank, ved å gå inn på oest.no via knappen under. Når du har logget deg inn i nettbanken og besvart de spørsmål som dukker opp, er du legitimert.

Alternativet er å møte opp på et av våre bankkontor med gyldig pass.

Legitimer deg på nett

Viktige ting vi må vite om deg

I tillegg til å ha oppdatert legitimasjon må vi med jevne mellomrom stille deg noen spørsmål for sikre at vi har riktig informasjon om deg.  Spørsmålene dreier seg om hvordan du skal bruke banken, hvor pengene dine kommer fra i tillegg til blant annet spørsmål knyttet til statsborgerskap eller om du er en politisk eksponert person (PEP).

Hvorfor må du gjøre dette?

Myndighetene krever at norske banker oppdaterer kundeinformasjonen sin, i tillegg til at alle kunder skal være legitimert. Det er viktig for oss å beskytte dine økonomiske interesser. Det innebærer også å beskytte deg mot ID-tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet. Dette er en del av vårt samfunnsansvar som bank.

Vi behandler naturligvis all informasjon konfidensielt i henhold til bankens taushetsplikt, og informasjonen vil ikke bli brukt til andre formål som for eksempel markedsføring.

Les mer om antihvitvask på finanstilsynet.no

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.

Ofte stilte spørsmål om antihvitvask, legitimasjon og kundeopplysninger

 • Hvor kan jeg legitimere meg?
  • Du kan legitimere deg i en av våre filialer. En av bankens ansatte vil ta kopi av ditt gyldige legitimasjonsdokument.

   Har du BankID fra annen bank og ikke nettbank hos oss, kan du legitimere ved å gå inn på  www.oest.no, deretter «bli kunde» og så  « bli kunde med nettbank». Når du logger inn i nettbanken vil du få opp en del spørsmål som må besvares, når disse er besvart er du legitimert og har oppdatert dine kundeopplysninger hos oss.

   Oversikt over våre kontorer og åpningstider

 • Hvilke kundeopplysninger spør vi om?
  • Selv om de aller fleste kundene våre har gitt mye opplysninger til banken, må vi løpende stille de samme spørsmålene til alle. På den måten kan vi enklere avdekke de kunder som ikke bruker banken slik de har sagt at de skal bruke banken.  Vi spør derfor blant annet om:

   • At du bekrefter din identitet

   • Hvor kommer kapitalen eller pengene dine fra

   • Hvordan vil du bruke bankens tjenester og produkter

   • Hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner

   For bedriftskunder spør vi i tillegg om;

   • Hva slags virksomhet våre foretakskunder driver, samt informasjon om omsetning og eierstruktur.

   Informasjonen du deler med oss behandles konfidensielt og i henhold til bankens regler om taushetsplikt.

   Finans Norge sine nettsider finner du mer informasjon om hva vi spør om, og hvorfor.

 • Hva skal opplysningene brukes til?
  • Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) krever at alle norske banker har kjennskap til hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester – og at denne informasjonen registreres og oppdateres jevnlig.

   Vi har som bank et ansvar for blant annet å bekjempe svindelforsøk, ID-tyveri og økonomisk kriminalitet som skatteunndragelse, hvitvasking og terrorfinansiering. Vi trenger derfor denne informasjonen fra deg for å oppfylle vårt ansvar.

 • Hvorfor må jeg svare på dette flere ganger?
  • Myndighetene har bedt alle norske banker om å ha kjennskap til hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester – og denne informasjonen skal registreres og oppdateres jevnlig gjennom hele kundeforholdet. Derfor stiller vi disse spørsmålene også til deg som har vært kunde i mange år og som har besvart spørsmålene tidligere.

   Vi anbefaler at alle våre kunder å benytte eller opprette nettbank.  Du vil da med jevne mellomrom få spørsmål om å oppdatere informasjonen ved innlogging i nettbanken og slipper å møte i banken.

 • Kan banken fylle ut på vegne av meg som kunde?
  • Dette er en egenerklæring, så det er nødvendig at du besvarer spørsmålene selv. Dersom du trenger hjelp kan du kontakte bankens kundesenter.

 • Hva skjer hvis jeg ikke svarer på spørsmålene?
  • Det er viktig at du svarer på alle spørsmålene slik at informasjonen vi har om deg er oppdatert og riktig. Dersom vi ser at det mangler svar fra deg, kan en konsekvens være at mobilbank, nettbank, kort og konto sperres inntil vi har registrert din besvarelse.

 • Hvorfor spør banken om skatteforpliktelser til andre land?
  • Norge, USA og OECD- landene har inngått avtale som pålegger norske banker å gi opplysninger om deres kunder til de nasjonale myndigheter i overensstemmelse med amerikansk lovgivning Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) og Common Reporting Standard (CRS). Formålet er å sikre riktig beskatning av konti skatteyter har utenfor sitt hjemland. Avtalen betyr også at banken er forpliktet til å undersøke om det er indikasjoner på om våre kunder og reelle rettighetshavere er skattepliktige til andre land.

 • Hvorfor spør banken om Politisk eksponert person ( PEP)?
  • Det er fordi bankene er pålagt særlige plikter knyttet til såkalte politisk eksponerte personer (PEP). Banken trenger derfor informasjon om du har eller har hatt høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet, eller om du er nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en PEP.

   Med høytstående offentlig verv eller stilling menes for eksempel statsoverhode, medlem av regjering eller nasjonalforsamling, dommer, medlem av styre i statseide selskaper mv (listen er ikke uttømmende). Stillinger på mellomnivå eller lavere nivå omfattes ikke, heller ikke ordinære medlemskap i politiske organisasjoner eller ideelle foreninger.

 • Hvordan kan jeg se at dette ikke er et svindelforsøk?
  • Er du usikker bør du logge inn i nettbanken eller www.oest.no. Vi oppfordrer deg alltid til å skrive inn oest.no manuelt. Dersom du er usikker på om det er banken som har kontaktet deg, ring vårt kundesenter eller se om det står noe om utsendelsen på www.oest.no.