Legitimering og kundeopplysninger

Har du fått melding om manglende legitimasjon eller oppdatering av kundeopplysninger, er det fordi vi må oppdatere opplysninger fra deg.

Nå sperrer vi kontoer

Fra 25. november startet vi som varslet å sperre kontoer.
Det gjelder kunder som ikke har innlevert etterspurt legitimasjon og/eller svart på kundeopplysninger.

Hva gjør jeg nå?

Melding om manglende legitimasjon

Dette gjør du dersom:

 • - du ikke har BankID
  • Da kan du møte opp på et av våre kontorer og fremvise gyldig pass, førerkort eller bankkort med bilde.

   Se våre åpningstider

 • - du har BankID fra en annen bank
  • Har du ikke nettbankavtale hos oss, men BankID fra annen bank, kan du opprette en nettbankavtale. Når du har gjennomført alle trinn i prosessen og kommet inn i nettbanken, har du oppdatert opplysningene.

   Bli nettbankkunde

 • - du har BankID fra Sparebanken Øst
  • Har du BankID fra Sparebanken Øst og fått brev om at du mangler legitimasjon, må du møte opp på et av våre kontorer og fremvise gyldig pass.

   Se våre åpningstider

 • - du har en rolle i en bedriftskunde
  • Fått oppfordring fra banken om å legitimere deg i forbindelse med en bedriftskunde kan du gjøre det med BankID.

   Legitimer deg

Melding om oppdatering av kundeopplysninger

Dette gjør du dersom:

 • - du har nettbankavtale hos oss
  • Har du nettbankavtale hos oss kan du oppdatere opplysningene ved å logge deg inn i nettbanken og besvare de spørsmål som dukker opp der.

   Logg inn nettbank

 • - du ikke har nettbankavtale hos oss
  • Har du ikke nettbankavtale hos oss, men BankID fra annen bank, kan du opprette en nettbankavtale. Når du har gjennomført alle trinn i prosessen og kommet inn i nettbanken, har du oppdatert opplysningene.

   Bli nettbankkunde

Norske myndigheter har satt krav om at alle norske banker må sørge for at legitimasjon og kundeopplysninger er oppdatert. Dersom kunden mangler legitimasjon eller kundeopplysninger, er bankene pålagt å sperre kundens konto, kort og nettbank frem til gyldig legitimasjon er fremlagt eller kundeopplysningene er oppdatert. Denne dokumentasjonen er et viktig tiltak for å hindre hvitvasking, terrorfinansiering, og for å hindre misbruk av våre kunders identitet.

Vi oppfordrer våre kunder som har mottatt brev fra oss om, så snart som mulig å fremvise gyldig legitimasjon eller oppdatere kundeopplysningene sine.

Pass er den beste legitimasjonen vi har i Norge. Men pass har en utløpsdato, derfor er det viktig at banken har gyldig pass på kundene. Har ditt pass utløpt må du få nytt før du oppdaterer legitimasjonen i banken.

Hva omfatter kundeopplysningene banken spør om?

Banken må med jevne mellomrom stille våre kunder spørsmål for sikre at vi har riktig informasjon om våre kunder. Spørsmålene dreier seg om hvordan du skal bruke banken, hvor pengene dine kommer fra, statsborgerskap, skatteplikt til utlandet og om du er en politisk eksponert person (PEP).

Hvorfor må våre kunder besvare disse spørsmålene?

Myndighetene krever at norske banker oppdaterer kundeinformasjonen sin, i tillegg til at alle kunder skal være legitimert. Det er viktig for oss å beskytte våre kunders økonomiske interesser. Det innebærer også å beskytte kundene mot ID-tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet. Dette er en del av vårt samfunnsansvar som bank.Vi behandler naturligvis all informasjon konfidensielt i henhold til bankens taushetsplikt, og informasjonen vil ikke bli brukt til andre formål som for eksempel markedsføring.
Les mer om antihvitvask på finanstilsynet.no

Ofte stilte spørsmål om antihvitvask, legitimasjon og kundeopplysninger

 • Hvor kan jeg legitimere meg?
  • Du kan legitimere deg i en av våre filialer. En av bankens ansatte vil ta kopi av ditt gyldige legitimasjonsdokument.

   Har du BankID fra annen bank og ikke nettbank hos oss, kan du legitimere ved å Bli nettbankkunde.

   Når du logger inn i nettbanken vil du få opp en del spørsmål som må besvares, når disse er besvart er du legitimert og har oppdatert dine kundeopplysninger hos oss.

   Oversikt over våre kontorer og åpningstider

 • Hvilke kundeopplysninger spør vi om?
  • Selv om de aller fleste kundene våre har gitt mye opplysninger til banken, må vi løpende stille de samme spørsmålene til alle. På den måten kan vi enklere avdekke de kunder som ikke bruker banken slik de har sagt at de skal bruke banken.  Vi spør derfor blant annet om:

   • At du bekrefter din identitet
   • Hvor kommer kapitalen eller pengene dine fra
   • Hvordan vil du bruke bankens tjenester og produkter
   • Hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner

   For bedriftskunder spør vi i tillegg om;

   • Hva slags virksomhet våre foretakskunder driver, samt informasjon om omsetning og eierstruktur.

   Informasjonen du deler med oss behandles konfidensielt og i henhold til bankens regler om taushetsplikt.

   Finans Norge sine nettsider finner du mer informasjon om hva vi spør om, og hvorfor.

 • Hva skal opplysningene brukes til?
  • Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) krever at alle norske banker har kjennskap til hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester – og at denne informasjonen registreres og oppdateres jevnlig.

   Vi har som bank et ansvar for blant annet å bekjempe svindelforsøk, ID-tyveri og økonomisk kriminalitet som skatteunndragelse, hvitvasking og terrorfinansiering. Vi trenger derfor denne informasjonen fra deg for å oppfylle vårt ansvar.

 • Hvorfor må jeg svare på dette flere ganger?
  • Myndighetene har bedt alle norske banker om å ha kjennskap til hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester – og denne informasjonen skal registreres og oppdateres jevnlig gjennom hele kundeforholdet. Derfor stiller vi disse spørsmålene også til deg som har vært kunde i mange år og som har besvart spørsmålene tidligere.

   Vi anbefaler at alle våre kunder å benytte eller opprette nettbank.  Du vil da med jevne mellomrom få spørsmål om å oppdatere informasjonen ved innlogging i nettbanken og slipper å møte i banken.

 • Kan banken fylle ut på vegne av meg som kunde?
  • Dette er en egenerklæring, så det er nødvendig at du besvarer spørsmålene selv. Dersom du trenger hjelp kan du kontakte bankens kundesenter.

 • Hva skjer hvis jeg ikke svarer på spørsmålene?
  • Det er viktig at du svarer på alle spørsmålene slik at informasjonen vi har om deg er oppdatert og riktig. Dersom vi ser at det mangler svar fra deg, kan en konsekvens være at mobilbank, nettbank, kort og konto sperres inntil vi har registrert din besvarelse.

 • Hvorfor spør banken om skatteforpliktelser til andre land?
  • Norge, USA og OECD- landene har inngått avtale som pålegger norske banker å gi opplysninger om deres kunder til de nasjonale myndigheter i overensstemmelse med amerikansk lovgivning Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) og Common Reporting Standard (CRS). Formålet er å sikre riktig beskatning av konti skatteyter har utenfor sitt hjemland. Avtalen betyr også at banken er forpliktet til å undersøke om det er indikasjoner på om våre kunder og reelle rettighetshavere er skattepliktige til andre land.

 • Hvorfor spør banken om Politisk eksponert person ( PEP)?
  • Det er fordi bankene er pålagt særlige plikter knyttet til såkalte politisk eksponerte personer (PEP). Banken trenger derfor informasjon om du har eller har hatt høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet, eller om du er nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en PEP.

   Med høytstående offentlig verv eller stilling menes for eksempel statsoverhode, medlem av regjering eller nasjonalforsamling, dommer, medlem av styre i statseide selskaper mv (listen er ikke uttømmende). Stillinger på mellomnivå eller lavere nivå omfattes ikke, heller ikke ordinære medlemskap i politiske organisasjoner eller ideelle foreninger.

 • Hvordan kan jeg se at dette ikke er et svindelforsøk?
  • Vi oppfordrer deg alltid til å skrive inn oest.no manuelt og logge deg inn i nettbanken fra bankens nettside. Dersom du er usikker på om det er banken som har kontaktet deg, ring vårt kundesenter eller se om det står noe om utsendelsen på www.oest.no.