Invitasjon til regnskapspresentasjon

Vi har gleden av å invitere deg til en presentasjon i forbindelse med fremleggelse av regnskap for 2. kvartal 2019.

Ledelsen og annet nøkkelpersonell fra banken vil være til stede.

Tid: Fredag 12. juli 2019, kl. 12.00 – MERK TIDEN!

Kaffe/kake serveres fra kl. 11.45 og presentasjonen starterkl. 12.00.

Sted: Sparebanken Øst, Roald Amundsens gate 6, 0161 Oslo Merk adresse!

Presentasjonen vil vare ca. en time.

Vi håper du eller en representant fra din organisasjon har anledning til å delta.

Påmelding sendes Sparebanken Øst på mail nina.sem@oest.no eller tlf. 413 28 348 innen tirsdag 9. juli 2019.

Med vennlig hilsen

SPAREBANKEN ØST

Kjell Engen

viseadm. direktør