Kampen mot hvitvasking

Du driver sikkert ikke med terrorfinansiering, men du har kanskje opplevd spørsmål fra banken?

Banken vil med jevne mellom stille deg spørsmål om hvor inntektene dine kommer fra, eller du kan bli bedt om å møte opp i banken for å legitimere deg med pass. Det er en god grunn til at banken ber deg om slike opplysninger. Og vi lover – det er ikke for å snoke i privatlivet ditt.

Hvorfor blir du spurt om dette?

Bankene har et stort samfunnsansvar for å bidra i arbeidet mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Hvitvasking er å skjule eller tilsløre at penger stammer fra kriminalitet. Det skjer ofte ved å dekke over hvor pengene kommer fra, eller ved å flytte utbyttet til et sted hvor det er mindre sannsynlig å bli oppdaget. Kriminelle driver med hvitvasking for å kunne bruke pengene i den legale økonomien.

Utbytte fra straffbare forhold kan for eksempel være penger «tjent» gjennom organisert kriminalitet som narkotikahandel, menneskesmugling eller våpensmugling. Men også penger tilegnet gjennom blant annet skatteunndragelse, svart arbeid, bedrageri og korrupsjon anses som hvitvasking.

Strenge regler for bankene

Den internasjonale utviklingen innenfor økonomisk kriminalitet og hvitvasking går i et vanvittig tempo, og det gjelder for bankene å følge med. For oss som bank er det viktig å hindre at det går penger gjennom våre systemer som kan knyttes til hvitvasking eller terrorfinansiering. Vi har derfor en plikt til å søke å avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Gjør vi ikke denne jobben godt nok, kan vi risikere bøter og i verste fall fengsel.

Banken jobber etter noe som heter «Kjenn din kunde»-prinsippet. Vi er kort sagt pålagt å hente inn opplysninger om deg, slik at vi har mulighet til å oppdage hvis det foregår mistenkelig aktivitet.

Hva blir bankkunder spurt om?
Kundene får spørsmål knyttet til utenlandstransaksjoner og bruk av kontanter. De må også kunne svare på om de får inn lønn, trygd eller pensjon, og om de forventer å få inn store pengebeløp. Vi spør i tillegg om de skal bruke kort, søke lån eller kjøpe forsikring. Disse spørsmålene gir oss kunnskap om hvem kundene våre er. Kjennskap til kunden er viktig for at vi skal kunne avdekke mistenkelige transaksjoner. I noen tilfeller blir kundene også spurt om konkrete transaksjoner.

Logo Sparebanken Øst

Vi har en plikt til å undersøke alle mistenkelige transaksjoner, og går daglig gjennom flere slike. 

Hva skjer hvis vi oppdager noe mistenkelig?

Da kontrollerer vi transaksjonen opp mot opplysninger vi har om kunden, for å avdekke om det er unormal bruk. Hvis transaksjonen fremdeles ser mistenkelig ut, blir saken sendt videre til Økokrim. Vi jobber hele tiden med kunnskapsbygging og utvikling av elektroniske løsninger for å forbedre overvåkningen. Banken har økt bemanningen på bekjempelser av hvitvasking og terrorfinansiering, noe du som kunde kanskje vil legge merke til.

Selv en trofast kunde i banken vil kunne bli spurt om utenlandstransaksjoner, bruk av kontanter og å vise pass.

Kilde: Informasjonsbladet Verdier 2-21