Kompensasjonsordningen for næringslivet

For bedrifter med omsetningsfall som følge av virusutbruddet. Ordningen er avviklet, fristen gikk ut 30.6.22.

Kompensasjonsordningen for små og mellomstore bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronakrisen er nå operativ. Kompensasjonsordningen forvaltes av skatteetaten.

Mer info på kompensasjonsordning.no

Kompensasjonsordningen er ment for bedrifter som har hatt et omsetningsfall på minst 30 % sammenlignet med samme periode tidligere år som følge av virusutbruddet.

Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av:

  • Hvor mye omsetningen har falt
  • Størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader
  • Hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai. Midlene skal gå til faste utgifter som ikke kan unngås som for eksempel husleie eller forsikring, og kan dekke inntil 90 % av disse.

Enkelte bedrifter omfattes ikke av ordningen, deriblant foretak uten ansatte. Enkeltmannsforetak der innehaverens hovedinntektskilde kommer fra bedriften vil likevel kunne inngå i ordningen.

Informasjon fra regjeringen:
Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon. (regjeringen.no)

Tilfredsstiller du ikke kravene til kontantstøtteordningen, men har behov for likviditet kan du søke Sparebanken Øst om avdragsfrihet på lånet.