Kraftig nedgang i svindel med kort

Prognosen for svindel og tap med kort i Norge for 2018 viser en nedgang i 2018 med 35 prosent, sammenlignet med året før.

Bits, bank- og finansnæringens infrastrukturselskap har fulgt utviklingen gjennom mange år og ser nå en markant reduksjon i antall svindler med bankkunders kort i og utenfor Norge. Sett i et litt lengre perspektiv er utviklingen gledelig, sammenlignet med for eksempel årene 2015 og 2016.

Statistikken omfatter svindel med kort på internett, skimming av kort og misbruk med stjålne og eller falske kort, både med og uten PIN-kode.

– Vi ser at bankenes langsiktige arbeid for økt sikkerhet på kortområdet gir resultater, sier Eivind Gjemdal, daglig leder i Bits.

Han trekker spesielt frem fire faktorer som kan ha bidratt til den markante nedgangen;

  • Kundene er blitt flinkere til å passe på at PIN ikke kommer på avveie
  • Utfasing av kort med magnetstripe til fordel for bankkort med chip har redusert muligheten for skimming
  • Bankenes robot-overvåking av korttransaksjonene blir bedre og bedre og stopper mange svindelforsøk
  • Bruk av 2-faktor bekreftelse av kortbetalinger på nettet (f.eks. ved bekreftelse av transaksjonen ved bruk av BankID)
  • Avanserte algoritmer og gode systemer i bankene og hos deres underleverandører, som gir en god overvåkning av kundenes korttransaksjoner, har vært og er et viktig virkemiddel for å stoppe svindel.

– Det er mange kunder rundt om i Norge som har fått telefon eller sms fra sin bank med spørsmål om det virkelig er de som har brukt kortet, når en uvanlig transaksjon dukker opp på varsellistene. Vi tror de fleste oppfatter det som trygt og godt at banken passer på ens penger på denne måten, sier Gjemdal.

Han håper den kraftige nedgangen i svindel med kort vil fortsette også i 2019, og varsler fremdeles kamp fra næringens side for å bekjempe tap knyttet til kortbruk.

– Det er store tap, selv om retningen er overraskende positiv, sier Gjemdal i Bits.

Svindelstatistikken med prognose for 2018: 

Mer om kort

Kilde: Finans Norge