Ny banktjeneste gjør hverdagen enklere

Du er kanskje kunde i flere banker og har savnet full oversikt over hvor mye penger du har på de forskjellige kontoene? Nå kan du snart se kontoene du har i andre banker i din nett- og mobilbank i Sparebanken Øst.

Et nytt regelverk for betalingstjenester (PSD2) utarbeidet gjennom EU direktivet gir deg som kunde nye muligheter.  Ved å gi andre foretak tilgang til dine kontoopplysninger kan de utføre visse tjenester for deg.  Gir du fullmakt til et foretak kan de lage en samlet oversikt over alle de betalingskontoene du ønsker, uavhengig av hvilken bank kontoene ble opprettet i.  Du kan også gi fullmakt til et foretak om å utføre betalinger fra din konto.

Enkelt sagt er alle bankene i Norge og Europa pålagt å åpne for å dele kontoinformasjon dersom du som kunde tillater det. Det gjør at de kontoene du har i andre banker kan synliggjøres i nett- og mobilbanken i Sparebanken Øst.

Slik blir det

Se etter menypunktet «Kontoer fra andre banker» i Sparebanken Øst sin nett- og mobilbank. Her får du oversikt over bankene du kan hente inn. Du kan da se saldo og transaksjoner på kontoene du har valgt.

Din sikkerhet er viktig

Alle som tilbyr denne type tjenester må, i likhet med bankene, ha konsesjon og være underlagt krav og tilsyn fra Finanstilsynet, Datatilsynet og Forbrukertilsynet. Du må selv godkjenne hver enkelt aktør før de får tilgang til din kontoinformasjon.

Det vil bli noen nye betalingsrutinger der du må signere med BankID hvis du skal endre en betaling, efaktura eller avtalegiro. Faste betalingsavtaler kan ikke endres, de må slettes og opprettes på nytt.

Det finnes svindlere overalt, og deres metoder endrer seg.  Du må derfor være varsom med hvem du gir samtykke til. Får du en forespørsel om samtykke fra en aktør som er ukjent eller som gjør deg usikker, bør du gjøre en bakgrunnssjekk. Si heller nei, for å være på den sikre siden. Gir du samtykke til en uærlig tredjepart er du selv ansvarlig for tap.

Alt på et sted!

Fordelen ved å gi samtykke til dette er at du får innsyn i alle kontoene dine på et sted og dermed en bedre oversikt over din personlige økonomi.

Vil du vite mer om PSD2/Open banking kan du lese mer her. 

Ofte stilte spørsmål om PSD2

 • Hva er PSD2?
  • PSD2 er EUs direktiv som regulerer betalingstjenester i EUs  indre marked. Siden Norge er medlem av EØS omfatter dette også Norge.  I Norge trådte direktivet i kraft 14. september 2019.

 • Hva er formålet med PSD2?
  • Formålet med PSD2 er å skape økt konkurranse og innovasjon innen banknæringen  og gi deg som kunde større valgfrihet og tilgang til flere tjenester. PSD2 gir muligheten for en tredjepartsleverandør å få tilgang til kundedata gjennom åpne APIer. En tredjepartsleverandør, som ikke nødvendigvis er en bank, kan dermed tilby nye applikasjoner og tjenester til kunden.

 • Fra når gjelder det?
  • 1. april i år innførte Norge  EU direktivet om betalingstjenester omtalt som PSD2. Siste del av lovendringen trådte i kraft i september 2019

 • Hva betyr PSD2 for deg?
  • Endringene  gir deg rett til å gi andre foretak  tilgang i din bank for å utføre tjenester på dine vegne. Det er to typer tjenester disse foretakene kan utføre:

   • Gjennomføre betalinger
   • Samle informasjon

   Som kunde kan du samle kontoer og kredittkort fra andre banker i din nett- og mobilbank.  Du vil også oppleve at du må signere flere betalinger enn tidligere f.eks. e-Faktura og all netthandel innenfor EU-land.

 • Er PSD2 trygt?
  • Ja. Ingenting skjer automatisk og du må også gi din fullmakt til de forskjellige betalingsforetakene for at de skal kunne gjennomføre betalinger og/eller samle informasjon fra oss som bank. Før du inngår slike avaler er det viktig for deg som kunde å sette deg inn i hvem du gir fullmakt til, og hva du gir foretaket fullmakt til å gjøre på dine vegne.

   Du kan se og trekke samtykkene du har gitt til andre banker eller betalingsforetak i din nettbank.

 • Hvem kontakter jeg for spørsmål om Open Banking og PSD2?
  • Hvis du er en tredjepartsaktør får du tilgang til PSD2-portalen her. Skulle du lure på noe kan du kontakte oss  via kontaktskjema  du finner på den siden.

   Er du kunde kan du kontakte oss fra nettbanken via «Send sikker e-post» eller ved å sende en henvendelse til post@oest.no

 • Hvorfor må jeg signere flere betalinger enn før?
  • På grunn av strengere krav til signering gitt i PSD2 må  du signere flere betalinger  enn tidligere. Som f.eks e-faktura må du godkjenne på lik linje med øvrige betalinger. Det samme gjelder for netthandel i land innenfor EU.

 • Hvor kan jeg se samtykker jeg har gitt til andre banker og betalingsforetak?
  • I nett- og mobilbanken kan du finne samtykkene du har gitt under menypunktet «Kontoer fra andre banker».

 • Kan banken bekrefte at en betaling er lagt opp til forfall?
  • Du kan i nett- og mobilbank finne betalinger i forfallsmappen.

   Hvis du har lagt til en betaling som skal trekkes fra Sparebanken Øst sin konto via en annen bank kan du se betalingen i nettbanken til Sparebanken Øst

   Vi (Sparebanken Øst) kan ikke se betalinger du har lagt inn via andre banker før de er utførte.

 • Gi tredjepart tilgang til å gjennomføre beløpskontroll
  • Ved å gi en tredjepart tilgang til å gjennomføre beløpskontroll kan tredjepart sjekke om et beløp er mulig å belaste kontoen. Tredjepart vil kun få et ja/nei svar fra banken. Du kan når som helst trekke tilbake tilganger du har gitt.

   Søk etter tredjepart

 • Hvorfor får jeg opp varsel i mobilbanken om at jeg kan logge inn i mobilbanken «på eget ansvar» eller appen avslutter uten at jeg kommer inn?
  • PSD2-direktivet stiller krav til sikring av applikasjoner slik som mobilbankappen.  Banken har derfor installert en ny sikkerhetsfunksjon for mobilbanken.

   Formålet er å redusere risiko for misbruk av mobilbanken, og er en ekstra beskyttelse utover det som allerede finnes.

   Du kan oppleve at mobilbanken stenger deg ute dersom du ikke gjør tiltak for at den skal fungere. Følg anvisningene dialogboksen gir for å kunne benytte mobilbanken videre.

 • Hvorfor får jeg opp varsel om at jeg må bytte tastatur for at mobilbanken skal fungere?
  • Tastaturet du bruker er ukjent for mobilbanken og er derfor ansett som en sikkerhetsrisiko. Du må endre tastatur i mobilens innstillinger for å bruke mobilbanken.

 • Hvilke kontoer fra Sparebanken Øst kan vises i en annen bank?
  • Kontoer uten begrensinger kan vises i andre banker. Typisk er dette brukskontoer. Sparekontoer med begrensinger på antall uttak f.eks. kan ikke vises hos andre banker.

 • Hvordan kan jeg legge til konto eller kredittkort fra andre banker?
  • Du må gi ditt samtykke til å hente inn konto eller kredittkort fra andre banker.

   1. Logg inn i nettbank eller mobilbank
   2. Trykk på «Kontoer fra andre banker» under «Kontoer og lån» i menyen
   3. Velg legg til konto fra annen bank
   4. Skriv inn navnet på banken du ønsker å hente konto fra og trykk «Neste»
   5. Gi samtykke til at banken kan innhente informasjon ved å trykke «Godta og gå til neste»
   6. Signer gjennom BankID
   7. Kontoene dine vil nå bli synlig i oversikten din. Kredittkort vil være synlig i Kortoversikten.
 • Hvorfor får jeg ikke hentet inn konto eller kredittkort i annen bank?
  • Hvis du har en konto eller kredittkort i annen bank som du ikke får hentet inn i nettbanken må du kontakte banken hvor konto er og spørre om den type konto er gjort tilgjengelig for visning i andre banker.