Tips til studenten

Det nærmer seg skolestart og tusenvis er klare for ny skole og ett nytt sted å bo.

Er du en av de som har fått en student i huset, så har du nok fått litt av hvert å tenke på! Kan studenten bo hjemme og dagpendle, eller innebærer studieplassen det å flytte? Går turen til en helt ny by hvor dere ikke er kjent, er det lurt å gjøre seg kjent med boligmarkedet på stedet slik at man kan finne den tryggeste boligløsningen for studenten.

Det er ofte vanskelig å få tak i studentbolig på studiestedet, og mange leier derfor leilighet av privatpersoner eller firma. Vi kan hjelpe dere litt på veien i forhold til hva man bør tenke på hvis studenten skal leie privat.

Depositum

Ved leie av bolig krever utleier som oftest at det betales et depositum på alt fra en til seks måneders leie. Et depositum skal være en sikkerhet både for de som skal leie og for utleieren. Ikke overfør penger til en vanlig konto, men be utleier bestille depositumskonto i sin nettbank. Det er leietaker som eier kontoen og får rentene. Kontoen er sperret inntil leietaker og utleier sammen blir enige om å ta ut pengene. En depositumskonto opprettes i nettbank og signering gjøres også på nett.

Skal studenten bo i et kollektiv eller bofellesskap er det mest ryddig at det opprettes en depositumskonto per leietaker. På den måten står hver og en ansvarlig for sin del av leiligheten og man er uavhengig av de forskjellige leietakernes varighet på leieforholdet.

Mer om depositumskonto

Når leiekontrakten signeres og de skal flytte inn er det gjerne en overtakelsesbefaring. Ta bilder for å dokumentere skader eller mangler i leiligheten som var der ved innflytning. Da kan ikke utleier kreve dekning av kostnader til reparasjon av dette når de en gang skal flytte ut igjen.

Den som leier er ansvarlig for vanlig vedlikehold som å skifte lyspærer og batteri på røykvarsler og må også betale for skader som man selv påfører leiligheten så lenge man bor der.

Budsjett

Hjelp den unge til å sette opp et budsjett slik at de får en oversikt over alle planlagte inntekter og utgifter. I tillegg til en eventuell ekstra-jobb blir inntekten det de får i studielån.  Dere kan finne ut av hva de får i studielån ved å gå inn på Lånekassen sine nettsider. Det kan være vanskelig å huske på alle månedlige utgifter de kan kommer til å få, vi anbefaler derfor at dere diskuterer forbruket, og så bruker SIFO sitt referansebudsjett som er et godt hjelpemiddel laget av Forbruksforskningsinstituttet SIFO. I budsjettet må dere også legge inn hva studiet koster per måned.

Ser dere på budsjettet at utgiftene blir høyere enn inntekten og det vil være nødvendig med ekstrajobb? Be studenten om å ta kontakt med tidligere arbeidsgivere og få en attest, da vil de stå mye sterkere i jobbjakten. 
Ofte kan det være billigere å leie litt utenfor bysentrum, eller et godt stykke unna studiestedet. Faller valget på å bo utenfor sentrum, må dere kanskje legge inn ekstra transportutgifter i budsjettet.

Leiekontrakt

Enten man skal leie alene eller sammen med andre studenter i et kollektiv må man passe på å ha en skikkelige leieavtale. Gå gjennom avtalen sammen med studenten slik at du er sikker på at dere forstår hva avtalen innebærer. Sjekk også om leieavtalen inneholder alt det en standard avtale skal gjøre (du finner standard leiekontrakter på nett). Leiekontrakten skal si noe om lengde på leieforhold og oppsigelse, månedsleie og ikke minst hva som er inkludert i leieprisen (strøm, hvitevarer, møbler, internett o.l.). Hva som er inkludert i månedsleien vil ha betydning for månedsbudsjettet. Hvis man skal bo i et bofellesskap og det lages en felles leiekontrakt, pass på at alle som skal bo der signerer leiekontrakten slik at ikke kun en står ansvarlig. Det aller beste er nok at det lages en leiekontrakt for hver leietaker.

Sørg for å ha alle avtaler med utleier skriftlig, muntlige avtaler er aldri lett å bevise og heller ikke så lett å legge frem om det oppstår en situasjon.

Leier man sammen med andre i et bo-kollektiv er det smart å sette opp en avtale som regulerer boforholdet (i tillegg til leiekontrakten med utleier). For eksempel husregler som plan for vask av fellesområder og hvordan felles regninger skal gjøres opp. Dersom det er opprettet en felles depositumskonto hvor en av leietakerne er står som ansvarlig, er det også viktig at varighet på leieforhold og oppsigelsestid legges inn i avtalen mellom alle i kollektivet. Da sikrer man seg mot at noen plutselig flytter ut og kostnad for de fraflyttede rommet må deles på resten av kollektivet inntil man finner ny leietaker. Selv om man gjerne sier at muntlige avtaler er like bindende som skriftlig er det smart å ha alle slike ting skriftlig.

Forsikring

Den viktigste forsikringen for studenten er nok reiseforsikring. Vår reiseforsikring har fått terningkast 6 i siste test fra Norsk Familieøkonomi og gir god dekning og raske oppgjør, til en rimelig penge. Sjekk om dine egne forsikringer, kanskje du har en forsikring som også dekker studenten de første årene, selv om de bor et annet sted enn deg. Ofte er det slik at om man melder flytting vil studenten måtte tegne sin egen forsikring. Har studenten mye møbler og ting i leiligheten kan innboforsikring være aktuelt, også her bør vilkårene i egen forsikring sjekkes.

Sparebanken Øst kan hjelpe deg med forsikring gjennom Frende Forsikring. Du kan lese mer om våre forsikringer, hva de dekker og hvilke vilkår og priser som gjelder.

Bestill forsikring