Vi justerer rentene

Sparebanken Øst øker renten på lån og innskudd

Med bakgrunn i Norges Banks økning av styringsrenten den 3. november og økte pengemarkedsrenter, har Sparebanken Øst besluttet å øke renten på ordinære boliglån med i snitt 0,27 prosentpoeng. Renten på innskudd økes med inntil 0,25 prosentpoeng.

Eksisterende kunder som omfattes av renteendringen vil få informasjon i nettbanken eller motta brev i posten. For disse kundene vil renteendringen tre i kraft fra tidligst 23. desember.

Priser for nye kunder vil gjelde fra tidligst 11. november. Det er mulighet for variasjoner i renteendring til enkelte kundegrupper.