Nå sperrer vi kontoer

Fra 25. november 2019 startet vi som varslet å sperre kontoer til kunder som ikke har innlevert etterspurt legitimasjon og/eller svart på kundeopplysninger.

Utvidet åpningstid

Har din konto blitt sperret har vi satt i gang tiltak for å hjelpe deg:

  • Vårt kontor på Bragernes Torg i Drammen har utvidet åpningstid fra 09:00-22:00 mandag 25. november 2019 til onsdag 27. november 2019
  • Kundesenteret er tilgjengelig på telefon (+47) 33 51 38 55 døgnet rundt 25. og 26. november 2019

Melding om manglende legitimasjon

Da har du følgende valg:

Melding om manglende kundeopplysninger

Du kan ordne dette på følgende måter:

  • Du kan fylle ut opplysningene ved å svare på spørsmålene over telefon
  • Du kan sende en e-post til ahv@oest.no og besvare spørsmålene
  • Du kan komme innom et bankkontor og besvare spørsmålene
  • Har du nettbank kan du besvare antihvitvask-opplysningene ved å logge deg inn i nettbanken.
    Du får ikke utført andre tjenester i nettbanken før kundeinformasjonen er oppdatert.

Har du oppdatert kundeopplysningene i nettbanken, må du ta kontakt med banken for å få opphevet sperringen.

Dersom du fortsatt ønsker å opprettholde kundeforholdet ditt i Sparebanken Øst er det viktig at du tar kontakt med oss så snart som mulig.

Kundesenteret er tilgjengelig på telefon (+47) 33 51 38 55

Minner om at vi ikke vil sende deg en lenke med pålogging eller etterspørre passord fra deg.