Stortrives i rollen som bonde

Noen av sakene jeg brenner for er jordvern, og det å skape interesse for bondefaget for neste generasjon

Gårdsdrift var den naturligste ting i livet da Per Olav Krekling overtok familiegården i Hokksund etter foreldrene.

– Jeg har visst at jeg ville bli bonde helt fra jeg var en liten gutt og kunne egentlig ikke tenkt meg å drive med noe annet enn gårdsdrift.

I dag er det gris og korn som er hovedinntektskilden ved Aker gård i Hokksund.

Grisunge på Aker gård

Grise- og kornbonde Per Olav Krekling stortrives med hverdagen som bonde. Sammen med kona Brit-Tove Krekling driver han Aker gård i Hokksund. De overtok gården i 2005 og drev først med kuer og korn, men fra 2012 har det vært fullt fokus på grisedrift og kornproduksjon. Gården har et samlet kornareal på 300 mål, og det leveres årlig 1200 slaktegriser og noe smågris.

– Her er det full fart fra morgen til kveld. Det å drive gård er ikke kun et yrke, men en livsstil, sier Krekling.

Hva er det beste med å være bonde?

– Mulighetene som finnes og friheten yrket gir, er noe av det jeg liker best. Her er jeg min egen herre og jeg trives veldig godt i mitt eget selskap her på gården. Jeg har bestandig vært veldig interessert i bondeyrket, og den langsiktige forvaltertanken står sterkt i meg. Det å dyrke jorda, arbeide med dyrene og bygge opp noe for at det skal bli enda bedre for neste generasjon, er både et meningsfylt og trivelig arbeid. I tillegg er det stor variasjon i arbeidsoppgavene gjennom året.

Neste generasjon er klar

Han ser lyst på fremtidsutsiktene for gården, men legger ikke skjul på at det i dag også er knyttet utfordringer til det å være bonde.

– Lav lønnsomhet og usikker inntjening er landbrukets største utfordring fremover. Vi har høye kostnader, samtidig med at prisene mer eller mindre står stille. I tillegg spiller uår inn på inntjeningen. I fjor var det for eksempel en utfordrende innhøsting på grunn av tørke. Dette er faktorer som kan gi utslag på økonomien på kort sikt og som gjør oss som bønder sårbare.

Gården har en lang historie og navnet Aker viser at gården var en av de første med åpent åkerlandskap i distriktet. Familien Krekling kjøpte gården i 1893, og Per Olav og Brit-Tove er nå femte generasjon om driver. Og slik det ser ut i dag er også sjette generasjon klare for å drive gårdsdrift.

– Vi har tre gutter på 16, 12 og 10 år som alle er svært interesserte i gårdsdrift. De er alle tre skikkelige arbeidsjern som mer enn gjerne hjelper til med ulikt arbeid her på gården. Det er veldig gøy å se.

Engasjert bonde

I tillegg til å engasjere seg i egen gårdsdrift, har Per Olav også engasjert seg på vegne av andre bønder. Han har sittet som leder for Øvre Eiker Bondelag i hele 10 år.

– Jeg har tatt på meg rollen om lokallagsleder på grunn av faglig interesse, fordi det er viktig å være synlige i lokalpolitisk sammenheng og for å hjelpe til med å skape et aktivt landbruksmiljø i Øvre Eiker. Noen av sakene jeg brenner for er jordvern, og det å skape interesse for bondefaget for neste generasjon. I tillegg er det en fin sosial arena.

Og som om han ikke hadde nok å henge fingrene i. Per Olav er også komiteleder for Eiker Matfestival – et arrangement som fremmer lokalmat og norske tradisjoner. Den siste helgen i august i år inviterte de til festival ved Fossesholm Herregård hvor Barnas Bondegård og Lokalmattorget var noe av det som sto på programmet. I fjor ble han også med i Kantsoneprosjektet til den idealistiske foreningen La humla suse. Foreningen jobber for å sikre humlers levekår i Norge.

– Mangelen på blomster ved store landbruksarealer er et stort problem for humler og andre villbier. Kantsoneprosjekt går ut på å opprette blomstrende soner langs skog- og åkerkanter, noe som sikrer bedre kår og sterkere bestander av pollinerende insekter, og da spesielt humler og andre villbier. Jeg har nå skaffet meg 13 sauer som går på beite i utkanten av åkeren og som dermed sørger for å holde landskapet åpent, forklarer han engasjert og legger til:

– Det er en svært lærerik og interessant hobby, og en viktig del av tankegangen i landbrukspolitikken er at hvis alle gjør litt, så hjelper det veldig.

Nylig byttet bank

I fjor vår ble familien Krekling kunder hos Sparebanken Øst.

– Sparebanken Øst hadde en offensiv rettet mot landbruket vinteren 2017. Vi ble sjarmert og fikk tilbud om en god pakke. Kombinasjonen av gode betingelser, lokal tilknytning og en kjent person man kan avtale et møte med ansikt til ansikt, var avgjørende faktorer for at vi byttet bank. Jeg synes det er et stort pluss at de fremdeles har en lokal bankfilial jeg kan besøke og at de bidrar i lokalsamfunnet.

Din lokale bedriftsrådgiver

Vi har tre bedriftskontorer; i Drammen, Eiker/Kongsberg og Oslo. Derfra dekker vi hele det sentrale Østlandsområdet. På våre avdelinger finner du erfarne bedriftsrådgivere som kan hjelpe deg med små og store prosjekter.

Kontakt oss