Når to familier skal bli én

Planlegger dere å etablere en ny familie med mine og dine barn? Reetablering og refinansiering av en familie kan være krevende på mange måter. Her får dere gode praktiske råd om hvordan dere kan gå frem for å få det økonomiske på plass.

Familiesammensetninger med mine, dine og våre barn er svært vanlig i dag, men det er ikke alltid like lett å få bitene til å passe sammen. Ikke bare skal dere bli vant til å bo sammen med nye personer og lage nye familieregler, dere må også finne ut av det økonomiske.

– Det er flere økonomiske hensyn å ta når to familier skal bli én. Dere bør skrive både samboeravtale og testament før et eventuelt giftemål, sørge for at begge har livsforsikring, gjøre tydelige avtaler med tanke på utgifter og sette opp et familiebudsjett. Skal dere kjøpe nytt bosted sammen, må det tas hensyn til eventuell egenkapital og hvordan dere skal løse dette. Kanskje den ene bør ha større eierbrøk enn den andre, eller kanskje dere bør opprette hvert deres huslån? I tillegg bør dere så raskt som mulig sørge for å få på plass skadeforsikringer, som hus, innbo, biler, reise etc., sier avdelingsbanksjef i Sparebanken Øst, Anette F. Green og legger til:

– Får dere raskt oversikt og kontroll på økonomien blir det også enklere for den nye familien deres å rette fokus mot det å skape en fin og god hverdag sammen.

Få oversikt med et budsjett

Første skritt for å ta kontroll over privatøkonomien er å få en god oversikt over inntekter, utgifter og sparing. Da er et budsjett et glimrende planleggingsverktøy.

– Ta kontroll så tidlig som mulig, gjerne før nyfamilien slår seg sammen under ett tak. Å sette opp budsjett for sin egen økonomi er en veldig fin bevisstgjøringsprosess. Det vil tvinge dere til å tenke gjennom ulike utgiftsposter og sette rammene for hvor mye dere har å bruke. Lager dere et oversiktlig månedsbudsjett, vil dere få færre bekymringer og mer forutsigbarhet og kontroll over økonomien. Når dere får oversikt er det også lettere å prioritere det som er viktigst.

Sett dere ned og bruk litt tid på å få oversikt over utgifter til for eksempel husleie, forsikringer, strøm, transport, barnehage/SFO, fritidsaktiviteter, kommunale avgifter, telefonbruk, internettabonnement, mat og klær, samt eventuelle utgifter til hytte/båt/campingvogn/bobil.

– Ofte er det naturlig at utgifter til barna, som SFO, fritidsaktiviteter og klær, deles med barnets eller barnas biologiske forelder, så her må man snakke sammen for å finne gode ordninger på utgiftene, sier Green.

Opprett nye bankkontoer

Ved en familiesammenslåing vil det også dukke opp spørsmål om felles bankkonto, felles bankkort og felles sparekonto.

– Oppretter dere en felles bankkonto, som dere begge overfører like mye penger til hver måned, kan dere ha ett felles eller eventuelt to bankkort knyttet til kontoen. Dere kan da fremdeles ha hver deres bankkonto i tillegg. Green forteller at det også kan være lurt å opprette en felles sparekonto i tillegg til å en felles bruks- og regningskonto.

– Sparing på kontoer med høyere rente enn brukskonto er en trygg og stabil måte å sette av penger på, eventuelt se på sparing i fond. Her må dere sammen finne ut om dere skal sette inn samme sum eller om summen skal beregnes ut fra den enkeltes lønn.

I nettbanken til Sparebanken Øst er det enkelt å bestille kort og åpne flere kontoer. Dere kan også ta kontakt med deres personlige rådgiver som vil kunne hjelpe dere.

Familiebudsjett

Å lage et oversiktlig budsjett for nyfamilien er viktig for å få kontroll helt fra starten av. Samler dere inntekter og utgifter i et budsjett, får dere et bedre grunnlag for å kunne prioritere forbruket deres riktig.

Når dere har full oversikt over utgifter bør budsjettet gå i pluss. Blir utgiftene deres høyere enn inntektene bør dere gjøre nødvendige endringer for ikke å gå konstant i minus. Er det noe dere kan klare dere uten eller kutte ned på?

Her er viktige punkter som bør være med i et familiebudsjett:

 • Husleie
 • Forsikringer
 • Strøm
 • Transport
 • Barnehage/SFO
 • Fritidsaktiviteter
 • Kommunale avgifter
 • Telefonbruk
 • Internettabonnement
 • Mat og husholdningsartikler
 • Klær
 • Utgifter til hytte/båt/campingvogn/bobil

Ta kontakt med oss for økonomisk rådgivning