Uføreforsikring – din viktigste forsikring

Camilla var 24 år da hun tegnet uføreforsikring samtidig som hun tok opp lån til ny bolig. Det angrer hun ikke på i dag.

Camilla er glad for at hennes kunderådgiver i Sparebanken Øst anbefalte henne å tegne en uføreforsikring.

Snakk med oss om uføreforsikring

– Da jeg tegnet forsikringen sommeren 2012, var jeg i full jobb som miljøterapeut. Jeg hadde ingen helseproblemer og planla bryllup med kjæresten min, og jeg trodde ikke at uføreforsikringen var noe jeg ville få bruk for med det første, sier Camilla fra Eiker.

Der tok hun feil.

Bare ett år senere, i august 2013, fikk hun problemer med ryggen og ble sykmeldt fra jobben sin. Det første året som 100 % sykmeldt hadde hun full lønn fra arbeidsgiver, deretter ble utbetalingen redusert til 66 % og så til ca. halv inntekt året etter.

– Jeg hadde helt glemt at jeg hadde tegnet uføreforsikring i banken før en venn av meg minnet meg på det. Da kontaktet jeg kunderådgiveren min som videreformidlet kontakten til Frende Forsikring, forteller Camilla som i dag får utbetalt en månedlig uførepensjon fra Frende.

Dekker inntektsgapet

En langvarig sykemelding er ikke bare en fysisk og psykisk belastning, men kan også få store økonomiske følger for den det rammer. Spesielt ettersom offentlig trygd ikke fullt ut vil erstatte den inntekten du hadde som yrkesaktiv. Og jo yngre du er og jo mer du tjener, desto større blir gapet mellom inntekten du har i dag og den uføretrygden du vil få utbetalt av Staten.

Camilla, som fremdeles er delvis sykmeldt, ville fått en svært vanskelig økonomisk hverdag dersom hun ikke hadde hatt uføreforsikring. – Det føltes ikke nødvendig da jeg tegnet forsikringen, men i dag er jeg svært glad for at jeg gjorde det, sier hun.

– Påbudt med uføreforsikring

Camillas personlige kunderådgiver i Sparebanken Øst, Svein Helge, mener at hun gjorde et klokt valg.

– Det burde egentlig vært påbudt for alle å tegne uføreforsikring. Statistisk sett er det en vesentlig større risiko for å bli ufør enn at huset ditt brenner eller at du bulker bilen din, sier han. – Det er viktig å tenke på at du faktisk kan få halvert lønnen din dersom du skulle bli ufør. Hvis det er noe man virkelig har bruk for, så er det en uføreforsikring, sier han.

Alle mellom 18 og 55 år kan søke om å få tegne uførepensjon, og forsikringen gjelder ut det året man fyller 67 år. Utbetalingene starter når du har vært minst 50 % sammenhengende sykemeldt i ett år, og du får en månedlig utbetaling så lenge du er minst 50 % arbeidsufør.

– Ved å tegne en god uførepensjon kan du forsikre deg mot inntektstap og ha muligheten til å opprettholde samme levestandard og overholde dine økonomiske forpliktelser dersom du skulle bli ufør. En uføreforsikring er heller ikke fullt så dyr som mange tror.

Om uføreforsikring

Blir du ufør i ung alder, taper du svært mye penger hvis du ikke har forsikring. Ifølge tall fra forsikringsbransjen er en halv million nordmenn i faresonen for å miste boligen ved langvarig sykdom. Til tross for dette er seks av ti nordmenn uten uføreforsikring.

De fleste forsikrer huset eller bilen og føler at noe annet ville være uforsvarlig. Det som er viktig å være klar over, er at Folketrygden ikke dekker ikke full lønn ved uførhet. Forsikringer gjennom arbeidsgiver dekker som oftest ikke uførhet.

Å gå over på en ren uføretrygd fra Folketrygden på 66 prosent, uten å ha tilleggsdekninger, kan sammenlignes med ikke å få lønn hver tredje måned. Gapet blir større jo høyere inntekt du har før du blir syk.

Å tegne en uføreforsikring dreier seg om å være på den sikre siden. Enten noe skjer eller ikke. For din egen skyld. En uføreforsikring er en forsikring av fremtidig arbeidsinntekt og bidrar til at du som ufør kan klare å opprettholde en akseptabel levestandard og beholde boligen din. Norge er blant landene i Europa med høyest andel uførepensjonister. Per desember 2018 var det i alt 339.200 mottakere av uføretrygd, tilsvarende 10 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år i følge NAV.

Er du 35 år, er det 0,5 prosents sjanse for at du vil oppleve at huset ditt brenner ned. Statistisk er det derimot mellom 40 og 45 prosents sannsynlighet for at du kan bli arbeidsufør før du fyller 67 år.

Spørsmålet du må stille deg, er: Kan du klare deg med betydelig lavere inntekt enn du har i dag?

Mer om våre forsikringer

Vi hjelper deg med forsikring!

Opps, fant ikke skjemaet.