Valg av egenkapitalbeviseiere til bankens forstanderskap

Forstanderskapet er bankens øverste organ som skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter

Det skal nå velges representanter for egenkapitalbeviseiere.

Valgmøtet avholdes onsdag 8. februar 2023, kl. 18.30, på Marienlyst Stadion, Drammen.

Oppgavene til forstanderskapet er blant annet:

  • Velge medlemmer til bankens styre
  • Fastsette konsernets årsregnskap og disponering av overskudd
  • Velge medlemmer til bankens valgkomité, og behandle andre saker som hører under forstanderskapet i henhold til lover og vedtekter

Forstanderskapet består av 32 medlemmer som er valgt blant innskytere, kommunevalgte, ansatte og representanter for egenkapitalbeviseierne.

Vedlagt følger innkalling med vedlegg:

Innkalling til valg for egenkapitalbeviseiere 2023
Påmeldingsskjema egenkapitalbeviseiere 2023
Fullmaktskjema egenkapitalbeviseiere 2023
Egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer og varamedlemmer i Sparebanken Øst