Valg av egenkapitalbeviseiere til bankens forstanderskap

Forstanderskapet er bankens øverste organ som skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter

Det skal nå velges representanter for egenkapitalbeviseiere.

Valget gjennomføres fra 23.02.21, kl. 08.00, til 25.02.21, kl. 16.00.

Oppgavene til forstanderskapet er blant annet:

  • Velge medlemmer til bankens styre
  • Fastsette konsernets årsregnskap og disponering av overskudd
  • Velge medlemmer til bankens valgkomité, og behandle andre saker som hører under forstanderskapet i henhold til lover og vedtekter

Forstanderskapet består av 32 medlemmer som er valgt blant innskytere, kommunevalgte, ansatte og representanter for egenkapitalbeviseierne.

Vedlagt følger innkalling med vedlegg:

Innkalling til valg for EKB eiere 2021
Påmeldingsskjema 2021
Fullmaktskjema 2021
Egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Øst