Valg til styre og forstanderskap

Det skal avholdes valg i forstanderskapsmøte

Tid: torsdag 21. mars 2024

Det er valg på følgende verv:

Forstanderskapet

  • Leder og nestleder til forstanderskapet skal velges for ett år

Styret

  • Tre styremedlemmer for to år
  • 5 varamedlemmer for ett år

Medlem og varamedlemmer for de ansatte innstilles av de ansattes representant i valgkomiteen.

Forstanderskapets valgkomite

  • Tre medlemmer for to år
  • Tre varamedlemmer for to år (herav ett medlem fra de ansatte)
  • Suppleringsvalg for ett varamedlem for ett år

Varamedlem for de ansatte innstilles av de ansattes representant i valgkomiteen.

Dersom du ønsker å komme med innspill til valgkomiteen, kan du kontakte valgkomiteen på Frank Borgen på e-post.

Frist for å komme med forslag til valgkomiteen er senest 7. februar 2024.