Valg til styre og forstanderskap

Det skal avholdes valg i forstanderskapsmøte

Tid: torsdag 25. mars 2021

Det er valg på følgende verv:

Forstanderskapet

  • Leder og nestleder til forstanderskapet skal velges for ett år.

Styret

  • Tre styremedlemmer for to år
  • Suppleringsvalg for ett medlem for ett år
  • Leder og nestleder til styret for to år
  • 5 varamedlemmer for ett år

Medlem og varamedlemmer for de ansatte innstilles av de ansattes representant i valgkomiteen.

Forstanderskapets valgkomite

  • Ett medlem for to år
  • Leder for to år
  • To varamedlemmer for to år

Medlem for de ansatte innstilles av de ansattes representant i valgkomiteen.

Ønsker du å komme med innspill til valgkomiteen, kan du kontakte, Tom R. Svendsen, leder av komiteen på e-post.

Frist for å komme med forslag til valgkomiteen er innen 15. februar 2021.