Valg til styre og forstanderskap

Det skal avholdes valg i forstanderskapsmøte

Tid: torsdag 23. mars 2023

Det er valg på følgende verv:

Forstanderskapet

  • Leder og nestleder til forstanderskapet skal velges for ett år

Styret

  • Tre styremedlemmer for to år
  • Leder og nestleder for to år
  • 5 varamedlemmer for ett år

Medlem og varamedlemmer for de ansatte innstilles av de ansattes representant i valgkomiteen.

Forstanderskapets valgkomite

  • To medlemmer for to år (herav ett medlem fra de ansatte)
  • Leder for to år
  • To varamedlemmer for to år

Medlem for de ansatte innstilles av de ansattes representant i valgkomiteen.

Dersom du ønsker å komme med innspill til valgkomiteen, kan du kontakte valgkomiteen på Frank Borgen på e-post.

Frist for å komme med forslag til valgkomiteen er senest 10. februar 2023.