Valg til styre og forstanderskap

Det skal avholdes valg i forstanderskapsmøte

Tid: torsdag 24. mars 2022

Det er valg på følgende verv:

Forstanderskapet

  • Leder og nestleder til forstanderskapet skal velges for ett år

Styret

  • Tre styremedlemmer for to år
  • 5 varamedlemmer for ett år

Medlem og varamedlemmer for de ansatte innstilles av de ansattes representant i valgkomiteen.

Forstanderskapets valgkomite

  • Tre medlemmer for to år
  • To varamedlemmer for to år

Varamedlem for de ansatte innstilles av de ansattes representant i valgkomiteen.

Ønsker du å komme med innspill til valgkomiteen, kan du kontakte, Nina Paulsen Viland, leder av komiteen på e-post.

Frist for å komme med forslag til valgkomiteen er innen 3. februar 2022.