Vikenpakka

En tiltaksordning for nærings- og samfunnsliv i Viken.

23. mars la fylkesrådet i Viken frem den første av flere tiltakspakker for å hjelpe Viken-samfunnet gjennom de krevende tidene som følge av koronasituasjonen.  Tiltakene som legges frem i denne første pakken er en forsering av virkemidler fylkeskommunen rår over. Tiltakene er spesielt rettet mot næringsliv, utdanning, kollektivtrafikk og kultur og- samfunnsliv. Tiltakene innen næring utgjør totalt ca. 90 millioner kroner, og tiltakspakken til sammen utgjør flere hundre millioner kroner.

Se tiltakene her