Økonomisk sikkerhet i byggefasen

Dyrtid skaper tøffe tider for mange bedrifter, og bygg- og anleggsnæringen er hardt rammet.

Tekst av Frende Forsikring 

For en liten eller mellomstor bedrift skal det ikke mye til før en skade kan føre til store økonomiske tap og i verste fall konkurs. En av forsikringene som kan gi økonomisk sikring er prosjektforsikringen. Da er du forsikret fra spaden settes i jorda.
Få tilbud på forsikring

Å forsikre verdiene i et bygg under oppføring er like viktig som å forsikre et ferdig bygg. Risikoen for at det skjer noe under byggeperioden er kanskje vel så stor, siden det er stor aktivitet og flere aktører som jobber sammen, forteller fagansvarlig Ruth Haukås i Frende.

 

Krav for å beskytte investeringen

For entreprenører er det et krav etter Norsk Standard at de må ha prosjektforsikring hvis de skal inngå kontrakter.

Men byggherrer i små og mellomstore bedrifter kan også ha behov for å ha egen prosjektforsikring:

Ikke alle er medforsikret under entreprenøren, og dette er lurt å sjekke opp i. Stadig flere långivere og investorer krever at bedriften har prosjektforsikring for å beskytte investeringen. Da har du ikke noe valg, legger Ruth til.

 

Trygghet i det pågående arbeidet

Prosjektforsikring gir bedriften en økonomisk sikkerhet mot uforutsette utgifter som kan oppstå som følge av skader eller tap under prosjektet. Dette kan bidra til å sikre at prosjektet blir fullført innenfor budsjettet og tidsrammen.

Forsikringen dekker hele byggeperioden fra spaden settes i jorda til bygget blir overtatt av byggherren. Ved overtakelse er det byggherren som overtar forsikringsansvaret og må forsikre det ferdige bygget.

Prosjektforsikringen kan sammenlignes med en ordinær bygningsforsikring. Den dekker langt på vei de samme skadene, men har noen spesialtilpasninger som tar høyde for at det er et pågående arbeid og ikke et ferdig bygg.

 

Prosjektsforsikringen dekker derfor også:

  • Skade på verktøy og utstyr som blir brukt i kontraktsarbeidet inntil valgt forsikringssum. For eksempel: brakker, containere, verktøy og redskaper. Dekker også skade når dette utstyret er under transport
  • Materialer og varer som har kommet til prosjektstedet og som skal inngå i det ferdige bygget /anlegget
  • Kundens egne materialer og varer som er oppbevart på fast lagersted med inntil 300 000 kroner. Vi dekker også de samme materialene og varene under transport