Yrkesskadeforsikring

Sikre dine ansatte økonomisk hvis det skjer noe på jobb eller i fritiden. Forsikringen dekker både arbeidsulykke og yrkessykdom.

Som arbeidsgiver er du lovpålagt ha yrkesskadeforsikring for dine ansatte. Med yrkesskadeforsikring fra Frende Forsikring dekker du sykdom eller ulykke i sammenheng med jobb.

Få tilbud på forsikring

 

Dette dekker Yrkesskadeforsikringen