Gjør deg kjent med BankID sikkerhet

  • BankID er din personlige digitale legitimasjon. Den er like bindende som din signatur.
  • Pass godt på dine passord, koder, mobil og andre digitale enheter du har for å benytte BankID
  • Del aldri BankID-passordet eller koder med noen, heller ikke familiemedlemmer, verger, banken eller politiet. Sørg heller for å gi fullmakt hvis andre skal hjelpe deg.
  • Tast aldri inn BankID- passord eller koder hvis du selv ikke har initiert det
  • Ikke trykk på lenker du mottar på e-post eller SMS som krever at du taster inn BankID-passord og koder. Banken, politiet, BankID, Nav eller andre seriøse aktører vil ALDRI kontakte deg og be deg om å oppgi BankID-passord eller koder.
  • Velg et passord som ikke kan gjettes av andre. Husk det – slik at du ikke trenger å skrive det ned.
  • Ikke bruk samme passord andre steder
  • Bytt passord hvis du har mistanke/tror at passordet er blitt kjent for andre
  • Pass på at ingen kan se at du taster inn BankID-passord eller koder
  • Oppbevar kodebrikken din på et trygt sted