eFaktura

Med eFaktura får du regningene rett i nettbanken
 • Enkelt og oversiktlig
 • Du slipper å skrive inn KID- og kontonummer

Du mottar eFaktura i alle betalingsflater du har for eksempel i nettbanken, mobilbanken eller i Vipps. Når du godkjenner eFakturaen, vil fakturaen bli betalt på forfallsdato. Alle godkjente eFakturaer finner du i betalingsarkivet.

Slik gjør du:

 1. Logg inn i nett- eller i mobilbanken
 2. Klikk på siden «Betalingsavtaler»
 3. Klikk på «Se eller endre avtale om å mottaregninger elektronisk». Fra denne siden bekrefter du om du ønsker å motta regninger elektronisk (Ja takk til alle).

Endringer for eFaktura

eFaktura ble endret 1. desember 2021. Nå kan du ikke lenger inngå eFaktura-avtaler med enkeltbedrifter, men du må gi generell aksept. Dette gjør du i nettbanken ved å krysse av for at du ønsker eFaktura (Ja takk til alle). Har du ikke gitt generelt samtykke innen 15. mai 2022 vil du motta alle regninger som papirfaktura.

 • Når faktura-usteder begynner å sende ut eFaktura på det generelle samtykke (Ja takk til alle) må det være samsvar mellom avtaleeier hos fakturautsteder og avtale-eier av nettbanken.
 • Det har frem til nå vært mulig å etablere avtale om eFaktura som er adressert til andre enn deg selv; f. eks ektefelle, foreldre eller barn. Slike avtaler kan ikke lenger opprettes. Ønsker du at eFakturakravet skal sendes til andre enn seg selv, må du avtale dette direkte med bedriften du mottar faktura fra.
 • Har du en eFaktura avtale opprettet på et organisasjonsnummer må du ha sagt «Ja takk til alle» i nettbanken (hvor organisasjonsnummer er brukernavn) og avtalen må være registrert på organisasjonsnummer hos faktura usteder.

Noen fakturautstedere har allerede begynt å sende ut eFaktura basert på det generelle samtykket. Har du ikke sagt «Ja takk til alle» eller du mottar eFaktura på vegne av firma, ektefelle, foreldre etc. vil du kunne oppleve å ikke motta eFaktura som tidligere. For å løse dette må du kontakte fakturautsteder.

Du kan reservere deg

Du kan reservere deg mot eFakturautstedere du ikke ønsker å motta eFaktura fra. Reservasjon legger du opp i nett- eller mobilbank.

Motta eFaktura «på vegne av»

Det har frem til 01.12.2021 vært mulig å etablere avtale om eFaktura som er adressert til andre enn deg selv; f. eks ektefelle, foreldre eller barn. Slike avtaler kan ikke lenger opprettes. Ønsker du at eFakturakravet skal sendes til andre enn seg selv, må du avtale dette direkte med bedriften du mottar faktura fra.

For kunder som allerede mottar eFaktura på «vegne av andre», vil eFaktura fortsatt kunne mottas frem til 15. mai 2022, dersom bedriften som usteder eFaktura ikke stopper dette.

Foreløpig har vi ingen løsning der du kan gi noen andre fullmakt til å behandle eFaktura på dine vegne.

eFaktura på organisasjonsnummer

Har du en eFaktura avtale opprettet på organisasjonsnummer må du har sagt «Ja- takk-til-alle» i nettbanken (hvor organisasjonsnummer er brukernavn) og avtalen må være registrert på organisasjonsnummer hos faktura usteder.
Noen fakturautstedere har allerede begynt å sende ut eFaktura basert på det generelle «Ja- takk-til-alle» samtykket, bedrifter vil da kunne oppleve å ikke motta eFaktura som normalt.

For å løse dette må du kontakte fakturautsteder.

Spørsmål og svar

Hva er eFaktura?

eFaktura er en elektronisk faktura som sendes direkte til din(e) nettbank(er) som er registrert i ditt navn og fødselsnummer.

Tjenesten er bankuavhengig og du velger selv hvilken nettbank og konto du ønsker å betale fakturaen fra.

Ved bankbytte trenger du ikke avslutte avtalen eller opprette ny.

Fakturaen fremkommer i forfallsmappen i nettbanken og må godkjennes for betaling.

Opprettelse, endring og avslutning av eFaktura gjøres i nettbanken.

Hva gjør at ubehandlede eFaktura-krav vises i alle norske betalingsflater? 

Dette er mulig fordi din betalingsflate henter informasjon fra bankenes felles avtale- og betalingskravregister. Når kravet er betalt, finner du informasjon om betalingen i den betalingsflaten du har betalt kravet i.

Hvordan finner bedriften meg når den skal sende eFaktura?

Bedriften finner deg basert på opplysninger som er meldt inn til eFaktura-tjenesten i forbindelse med din aksept av «Ja takk til alle» (epost, mobil, adresse og fødsels- og personnummer for de som kan behandle dette). Det er derfor viktig at disse opplysningene er korrekt og oppdatert av din nettbankflate.

Hvordan finner jeg igjen fakturaen etter at den er betalt?

Du kan se betalte eFakturaer i nettbanken. Se i menyen under «Arkiv» og velg eFaktura-arkiv .

Hvordan gi generelt samtykke «Ja takk til alle» i nettbanken
 1. Logg inn i nettbanken
 2. Gå til siden «Betalingsavtaler».
 3. Klikk på «Se eller endre avtale om å mottaregninger elektronisk». Fra denne siden bekrefter du om du ønsker å motta regninger elektronisk (Ja takk til alle).
Hvordan kan jeg betale eFaktura på vegne av andre?

Det har til nå vært mulig å etablere avtale om eFaktura som er adressert til andre enn deg  selv; f. eks ektefelle, foreldre eller barn. Slike avtaler kan ikke opprettes etter 1. desember 2021. Ønsker du at eFaktura kravet skal sendes til andre enn seg selv, må du avtale dette direkte med bedriften du mottar faktura fra.

For kunder som allerede mottar eFaktura på «vegne av andre», vil eFaktura fortsatt kunne mottas frem til 15. mai 2022, dersom bedriften som usteder eFaktura ikke stopper dette.

Hvordan kan jeg endre e-postadresse på en eFaktura?

Det kan du gjøre i nettbanken hvis du velger å motta regninger elektronisk (Ja takk til alle):

 • Velg «Betalingsavtaler» under Betaling i menyen.
 • Klikk på «Se eller endre avtale om å mottaregninger elektronisk». Fra denne siden bekrefter du om du ønsker å motta regninger elektronisk (Ja takk til alle).
 • Her legger du inn din kontaktinformasjon
Hvordan ser jeg at en eFaktura er betalt?

Det ser du i nettbanken:

 • Velg «Utførte betalinger» i menyen under Betaling.
 • Fra denne siden kan du filtrere på flere betalingsmåter.
 • Velg eFaktura.

Du kan også se den i menyen under Arkiv og deretter eFaktura-arkiv

Hvordan vet jeg at jeg har fått en eFaktura?

Du får en e-post fra fakturautsteder hvor det står at du har fått en eFaktura som må godkjennes. Du vil også få varsel om dette i nett- og mobilbank.

Hvorfor er ikke eFaktura belastet fra konto?

Det kan være feil referansenummer på eFaktura eller manglende dekning på konto som skal belastes.

Hvorfor får jeg eFaktura i flere betalingsflater?

eFaktura er en felles tjeneste der nye eFaktura blir synlig i alle betalingsflater du benytter. Når du har gitt generell samtykke til å motta eFaktura i nett- og mobilbanken, vil du se dine eFaktura i alle banker og betalingsflater du benytter f.eks Vipps.

Hvorfor får jeg regninger på papir? Jeg har samtykket til «Ja takk til alle» 

For at du skal motta eFaktura må utsteder støtte ny funksjonalitet for Ja takk til alle. Det jobbes med at dette skal rulles ut hos alle fakturautstedere.

 

Kan jeg ha både eFaktura og AvtaleGiro på samme mottaker?

Ja, hvis mottaker tilbyr dette.