Disposisjonsfullmakt

En trygg måte å hjelpe eller selv bli hjulpet

Digitale banktjenester kan være utfordrende for noen. Det kan være at man har behov for hjelp eller ønsker å hjelpe andre med betaling av regninger. Det finnes måter å gjøre dette på, nemlig å gi noen disposisjonsfullmakt.

Det er viktig å være klar over at det ikke er lov til å låne bort BankID, koder eller passord til andre.

Trenger du hjelp eller skal hjelpe andre er en disposisjonsfullmakt løsningen. Med en disposisjonsfullmakt kan en person du stoler på, bistå med å betale regninger og overføre penger ved bruk av sin egen BankID og nettbank.

En disponent gis tilgang til de kontoene der kontoeier mener de har behov for hjelp. Dette er en sikker og lovlig måte å få hjelp eller å hjelpe andre med hverdagslige økonomiske gjøremål.

Slik går du frem:

    • Kontoeier sender sikker epost fra nettbank, oppgir navn/fødselsnummer på disponent og konto som skal disponeres
    • Kontoeier mottar et skjema som signeres elektronisk
    • Banken registrerer fullmakten og sørger for at disponent får tilgang til kontoen i sin nettbank
    • Gjeldende konto vil bli synlig i disponentens nettbank under konto oversikt
    • Kontoeier kan også komme innom et av våre kontorer for å signere dokumentet fysisk

Opprett disposisjonsfullmakt i nettbanken

Dersom disponent ikke er kunde i Sparebanken Øst, må vedkommende bli kunde før disposisjonsfullmakt kan utstedes.

En disposisjonsfullmakt kan trekkes tilbake av kontoeier, og den opphører umiddelbart om noen faller fra.

Det er forskjell på disposisjonsfullmakt og fremtidsfullmakt

En disposisjonsfullmakt er knyttet til en eller flere spesifikke kontoer, mens en fremtidsfullmakt kan gjelde for hele økonomien, også eventuelle lån. For eksempel dersom det er aktuelt å selge/kjøpe bolig.

Alvorlig sykdom kan gjøre at du en gang i fremtiden trenger hjelp til å håndtere hele din økonomiske situasjon. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv. Derfor kan det være smart å skrive en fremtidsfullmakt slik at du vet hvem som tar vare på verdiene dine den dagen du ikke er i stand til det selv.

Fremtidsfullmakten kan tre i kraft ved at en legeerklæring stadfester situasjonen. Den kan også tre i kraft ved at statsforvalteren stadfester fremtidsfullmakten.

Slik skriver du fremtidsfullmakt

 

Spørsmål og svar

Hva er en disposisjonsfullmakt?

Ved å skrive en disposisjonsfullmakt gir du en annen person rett til å disponere spesifikk kontoer som står i ditt navn. Fullmakten kan signeres elektronisk av deg som er kontoeier, eller du kan komme innom et av våre kontorer for å signere. Dersom ikke disponenten er kunde i banken, må vedkommende bli det. For enkelthets skyld bør det opprettes nettbankavtale slik at oppgaver som å betale regninger og overføre penger kan utføres digitalt, men dette er ikke et krav. Disponenten vil se kontoen i sin nettbank og utføre betalingene ved å bruke sin egen BankID og nettbank.

Hva vil det si å disponere en konto?

Som disponent får man tilgang til en eller flere spesifikke bankkontoer som eies av en annen person. Disponenten kan utføre oppgaver på vegne av kontoeier, slik som å betale regninger og overføre penger. Kontoeier bestemmer hvilke kontoer man ønsker at disponenten skal kunne ha tilgang til.

Hvordan bli disponent på en konto?

For å bli disponent må kontoeier opprette en disposisjonsfullmakt gjennom å sende sikker e-post fra nettbanken, gi opplysninger om disponent, hvilke kontoer det gjelder og signere avtalen elektronisk. Dersom disponent ikke allerede er kunde, må et kundeforhold opprettes og legitimasjon fremvises.
Det er også mulig å opprette disposisjonsfullmakt ved et av våre kontoer. Når disposisjonsfullmakten er signert og registrert i banken, vil disponent få tilgang til konto.

Hvordan hjelpe med å betale regninger?

Om du ønsker å hjelpe en person med å betale regninger og overføre penger, kan kontoeier gi deg disposisjonsfullmakt. Det er kontoeier som oppretter en disposisjonsfullmakt via banken og disponenten bruker sin egen BankID og nettbank for å utføre oppgaver på vegne av kontoeier. Hvilke kontoer disponenten har tilgang til er synlige og håndteres i disponentens egen nettbank.

Hvordan ser man en konto man disponerer?

I «Min oversikt» i nettbanken vil du finne oversikt over hvilke kontoer du disponerer.

Kan flere disponere en konto?

Kontoeier kan oppnevne én eller flere disponenter ved å gi en disposisjonsfullmakt. For å bli disponent må kontoeier opprette en disposisjonsfullmakt gjennom å sende sikker e-post fra nettbanken, gi opplysninger om disponent, hvilke kontoer det gjelder og så signere avtalen elektronisk. Dersom disponent ikke allerede er kunde, må et kundeforhold opprettes og legitimasjon fremvises.
Kontoeier kan også ta kontakt med et av våre kontorer for å opprette disposisjonsfullmakt.