Dødsfall

Det er dessverre en del praktiske ting som må ordnes når en du er glad i går bort. Her er litt informasjon om hva du må gjøre selv og hva vi kan hjelpe deg med ved en slik hendelse.

Dette gjør du med et dødsbo
De som står igjen som arvinger må ta stilling til hvordan boet skal skiftes og hvem som skal fordele arven etter avdøde. Et skifte betyr oppgjør og fordeling av det som er igjen etter at gjeld, utgifter og andre forpliktelser er gjort opp. Det vanligste er privat skifte der arvingene blir enige seg i mellom hvordan gjeld, eiendeler og formue skal fordeles. Dersom det skal være privat skifte lager tingretten en skifteattest som forteller arvingene hvem som skal bestemme over avdødes eiendeler. Alle arvingene kan gi fullmakt til at en av arvingene ordner opp på vegne av alle. Når skifteattesten er klar kan denne arvingen ta kontakt med banken for å ordne den avdødes økonomi.

I de tilfeller der arvingene ikke ønsker å påta seg ansvaret med å fordele avdødes formue og eiendeler, går dødsboet til offentlig skifte. Da er det tingretten som oppnevner en bostyrer, vanligvis en advokat, og denne foretar skifte av boet og fordeling av arven. Det er nok at en av arvingene krever offentlig skifte.

Dette skjer med bankforholdet ved dødsfall:

 • Avdødes bankkontoer blir sperret for all bruk. Selv om du har hatt tilgang til kontoene, vil du ikke kunne bruke dem nå. Du kan likevel ta kontakt med oss for å få betalt regninger knyttet til begravelse, husleie, strøm, telefon og restskatt fra avdødes konto før skifteattesten er klar.
 • Avdødes kort må leveres inn og avsluttes. Faste trekk til betaling av boliglån fortsetter.

Du trenger skifteattest
Det du trenger aller først er en skifteattest, og for å få denne må du sende en skifteerklæring til tingretten. Skifteerklæring er et skjema du vanligvis får av begravelsesbyrået, men du kan også laste det ned her. Skifteerklæringen skal inneholde informasjon om avdøde sivilstatus og eventuelle arvinger. Før du undertegner skifteerklæringen bør du sjekke ut formues- og gjeldsforhold fordi du ved å undertegne skifteerklæringen tar på deg ansvaret for avdødes gjeld. Det kan være hensiktsmessig å avtale et møte med tingretten slik at dere kan diskutere hva som skal skje med den avdødes eiendeler og formue.

Tingretten kan hjelpe deg med:

 • Råd om videre i prosess.
 • Informasjon om eventuelt andre arvtakere.
 • Fullmakt og skifte- eller uskifteattest.
 • Veiledning om hvordan du får oversikt over avdødes gjeld og eiendeler.Nærmeste tingrett finner du på «Domstolversikten».

Huskeliste til deg når du skal i banken:

 • Kopi av skifteattesten
 • Kopi av fullmakter fra alle arvinger når skifteattesten ikke angir hvem som er fullmektig
 • Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. pass, bankkort, førerkort) fra arvinger og eventuell fullmektig for boet.
 • Avdødes bankkort, dersom det finnes.
 • Du kan også sende oss dette pr. post til: Sparebanken Øst, postboks 67, 3301 Hokksund.

Dette skjer med forsikringsforholdet ved dødsfall
Etter et dødsfall må det tas kontakt med avdødes forsikringsselskap. Dersom avdøde hadde sine forsikringer i vårt forsikringsselskap, Frende Forsikring, kan dødsfallet meldes på tlf. 55 15 36 00.

Du finner nyttig informasjon om dødsfall og arv under domstol.no.