Er det noen begrensninger på antall uttak på Høyrente bedrift?

Det kan være inntil 12 varslede uttak på kontoen. Uttakene må gjøres med 31 dagers varsel for hele eller deler av beløpet.