Er PSD2/Open banking trygt?

Ja, ingenting skjer automatisk og du må også gi din fullmakt til de forskjellige betalingsforetakene for at de skal kunne gjennomføre betalinger og/eller samle informasjon fra bankene.

Før du inngår slike avaler er det viktig for deg som kunde å sette deg inn i hvem du gir fullmakt til, og hva du gir foretaket fullmakt til å gjøre på dine vegne.

Du kan se og trekke samtykkene du har gitt til andre banker eller betalingsforetak i nett- og mobilbanken. Samtykke går ut etter 90 dager, uavhengig om de blir brukt eller ikke som en ekstra sikkerhetsmekanisme.