Flytting og kundeforhold

Dersom du skal flytte innen Norge må du sende flyttemelding til Skatteetaten innen 8 dager etter at du har flyttet. Du kan sende en flyttemelding samlet for ektefelle, samboer, partner og barn dersom dere har vært registrert bosatt på samme adresse og skal ha samme adresse etter at dere flytter.

Dersom du skal flytte ut av felles hjem der du har levd med ektefelle og barn under 18 år gjelder egne regler. Du finner mer informasjon om det på Skatteetaten .no.

Skatteetaten sender sine opplysninger til Folkeregisteret der offentlige etater som NAV, Lånekassen og banker kan hente din nye adresse, men de er ikke de eneste som trenger din nye adresse.  Du må selv gi beskjed til alle dine personlige kontakter, og sørge for at kundeforhold og medlemskap får en flyttemelding med den nye adressen fra deg. Du må også selv sørge for å gi adresseendringen din til Posten.

Dersom du ikke sender flyttemeldinger
Dersom du ikke gir beskjed om din nye adresse til kontakter, kundeforhold og medlemskap kan du risikere å få purringer og, i verste fall, inkassokrav fordi fakturaer ikke kommer fram til deg. Det kan også være at du går glipp av viktig informasjon som blir feilsendt. Det kan være at posten blir lagt i din gamle postkasse eller sendt i retur til avsender. Det er smart å være tidlig ute med å sende flyttemeldinger til alle som trenger det.

Dette skjer med bankforholdet ved flytting:

  • Husk å melde flytting – både til Skatteetaten og til oss!