Godtas kausjon/realkausjon?

Ja, vi godtar kausjonister og realkausjonister.