Hva er aldersgrensen for å bruke mobilbank?

Kunder kan få tilgang til nett- og mobilbank ved fylte 10 år. Utvalget av tjenester og funksjoner er begrenset.

Fra 15 år har kunder full tilgang til alle tjenester og funksjoner. Unge kunder må møte opp med foreldre (foresatte) og legitimasjon i ett av bankens kontorer for å få tilgang til nett- og mobilbank.