Hva er beløpsgrensen for rammelån?

Det er ingen beløpsgrense på rammelån.