Hva er en disposisjonsfullmakt?

Ved å skrive en disposisjonsfullmakt gir du en annen person rett til å disponere spesifikk kontoer som står i ditt navn. Fullmakten kan signeres elektronisk av deg som er kontoeier, eller du kan komme innom et av våre kontorer for å signere. Dersom ikke disponenten er kunde i banken, må vedkommende bli det. For enkelthets skyld bør det opprettes nettbankavtale slik at oppgaver som å betale regninger og overføre penger kan utføres digitalt, men dette er ikke et krav. Disponenten vil se kontoen i sin nettbank og utføre betalingene ved å bruke sin egen BankID og nettbank.