Hva er en SEPA betaling?

SEPA (Single Euro Payments Area) er et felles betalingsmarked/regelverk for alle betalinger i EURO innenfor EU- og EØS-området. SEPA-området består av de 28 EU-landene og Island, Liechtenstein, Norge og Sveits.

En SEPA-betaling må være i EURO og mottakerbank må være medlem i SEPA-samarbeidet.  Det er også viktig at det benyttes både IBAN og SWIFT/BIC-kode, samt at betalingen er merket med «delt omkostninger» («shared»).

Betalinger innenfor SEPA-området blir formidlet raskere og rimeligere.

Oversikt over land som er med i SEPA finnes i landsoversikten. For pris på SEPA-betalinger, se prisliste.