Hva er mulige årsaker til at avtalegiro ikke er betalt?

  • Det er ikke dekning på konto
  • Maksbeløpet på avtalegiroen er for lavt
  • Du har stoppet den i forfallsmappen
  • Du har stoppet selve avtalen
  • Avtalen er nylig opprettet (det tar ca. 3 uker fra den opprettes til den trer i kraft)