Hva er nominell rente?

Renteprosent som ikke tar hensyn til gebyr og provisjoner.