Hva er BIC/SWIFT?

BIC/SWIFT står på Bank Identifier Code og er en kode som identifiserer en bestemt bank. Koden består av 8 eller 11 tegn, og den kan inneholde både bokstaver og tall. De seks første tegnene er dog alltid bokstaver, og gir blant annet informasjon om bankens hjemland.