Hva gjør jeg ved mistanke om misbruk av bankkortet?

  • Kortet må sperres: Det kan du gjøre selv i nett- eller mobilbanken.
  • Forholdet må politianmeldes
  • Fyll ut egenerklæringsskjemaet (se nedenfor). Både kopi av politianmeldelsen og egenerklæringen sendes til Sparebanken Øst, Pb 67, 3301 Hokksund eller til oest.reklamasjon@evry.com

Egenerklæring ved misbruk av kort