Hva kan jeg søke Spire-støtte til?

  • Tiltak rettet mot barn og ungdom
  • Prosjekter av allmenn interesse
  • Anlegg og utstyr
  • Lag/foreninger må prioritere sine ønsker og sende inn én søknad