Hva må jeg ha klart når jeg skal søke lån?

Du og eventuell medlåntaker må være kunde før du kan søke lån.

Ha BankID klar for bruk underveis i prosessen. Da vil informasjon fra skattemeldingen, eiendommer du eventuelt eier og annen informasjon hentes frem. Juster denne informasjon hvis det ikke stemmer med dagens situasjon.

Informasjon om eventuelt lån som skal innfris legges inn underveis i søknaden.