Hva skjer etter at jeg har sendt inn søknad om rammelån?

  1. Du får beskjed når du kan gi samtykke til at vi innhenter nødvendige opplysninger fra Skatteetaten
  2. Søknaden vurderes og vi sender deg et tilbud
  3. Etter at du har signert og returnert tilbudet blir pantedokumentene tinglyst
  4. Rammelånet gjøres tilgjengelig i nett- og mobilbank