Hva vil det si å disponere en konto

Som disponent får man tilgang til en eller flere spesifikke bankkontoer eiet av en annen person. Disponenten kan utføre oppgaver på vegne av kontoeier, slik som å betale regninger og overføre penger. Kontoeier definerer hvilke konto(er) man ønsker at disponenten skal disponere.