Hva vil det si å disponere en konto?

Som disponent får man tilgang til en eller flere spesifikke bankkontoer som eies av en annen person. Disponenten kan utføre oppgaver på vegne av kontoeier, slik som å betale regninger og overføre penger. Kontoeier bestemmer hvilke kontoer man ønsker at disponenten skal kunne ha tilgang til.