Hva vil det si å være disponent

Om du ønsker å hjelpe til med å betale regninger for en annen person, bør du bli disponent. Da får du tilgang til bankkontoen til den man ønsker å hjelpe. Kontoeier oppretter en disposisjonsfullmakt og disponent bruker sin egen BankID for å utføre oppgavene.