Hvem er forsikret gjennom båtforsikringen?

  • Båtforsikringen gjelder for forsikringstaker og eventuell medeier av båten.
  • Ansvarsdekningen gjelder for den som bruker båten.
  • Med fører- og passasjerulykke gjelder den for alle ombord, eller som oppholder seg ved båten.
  • Med panthaverdekning gjelder den til fordel for panthaver.