Hvem kan være medlåntaker?

Foreldre, ektefelle/partner eller samboer godtas som medlåntaker.