Hvilke kundeopplysninger spør vi om?

Selv om de aller fleste kundene våre har gitt mye opplysninger til banken, må vi løpende stille de samme spørsmålene til alle. På den måten kan vi enklere avdekke de kunder som ikke bruker banken slik de har sagt at de skal bruke banken.  Vi spør derfor blant annet om:

  • At du bekrefter din identitet
  • Hvor kommer kapitalen eller pengene dine fra
  • Hvordan vil du bruke bankens tjenester og produkter
  • Hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner

For bedriftskunder spør vi i tillegg om;

  • Hva slags virksomhet våre foretakskunder driver, samt informasjon om omsetning og eierstruktur.

Informasjonen du deler med oss behandles konfidensielt og i henhold til bankens regler om taushetsplikt.

Finans Norge sine nettsider finner du mer informasjon om hva vi spør om, og hvorfor.