Hvor kan jeg se samtykker jeg har gitt til andre banker og betalingsforetak?

I nett- og mobilbanken kan du finne samtykkene du har gitt til andre banker under menypunktet «Kontoer fra andre banker».