Hvordan avslutter jeg en depositumskonto?

Når leieforholdet opphører kan utleier gå inn i nettbanken og frigi depositumskontoen.

I kontooversikten åpner du detaljer for kontoen og velger «Frigi».

Kontooversikt i nettbanken