Hvordan betaler jeg ned på rammelånet? (Nedbetalingsplan)

På rammelån er det ingen fast nedbetalingsplan. Renter av beløpet du har brukt belastes kontoen du har oppgitt i søknaden den siste i måneden. Så lenge du er innenfor rammen du søkte om trenger du ikke innbetale noe. Du bestemmer selv når du vil betale avdrag.

Pass på at du har kontroll på nedbetalingen av rammelånet. Vi anbefaler at du setter opp fast betaling for å sikre at lånet blir mindre.

Du kan bruke lånekalkulatoren for å beregne månedlige renter og avdrag, i tillegg kan du sette en nedbetalingstid.