Hvordan bli disponent på en konto

For å bli disponent må kontoeier opprette en disposisjonsfullmakt gjennom å sende sikker e-post fra nettbanken, gi opplysninger om disponent og hvilken konto det gjelder og så signere avtalen elektronisk. Disponent må også være kunde i banken.

Det er også mulig å opprette disposisjonsfullmakt på ett av våre kontoer. Når disposisjonsfullmakten er signert og registrert i banken, vil disponent få tilgang til konto.

Dersom disponent ikke allerede er kunde, må et kundeforhold opprettes og legitimasjon fremvises.