Hvordan får jeg sperret kortet mitt?

Du kan sperre kortet ditt i både nett- og mobilbanken.
Se hvordan her.

Eller du kan ringe kundeservice på (+47) 33 51 38 55