Hvordan kan jeg få billigere båtforsikring?

Ulike sikkerhetstiltak som reduserer faren for skade gir lavere pris på båtforsikringen. Dette kan være sikkerhetstiltak som:

  • Organisert vakthold i båthavn.
  • Tyverisikring.
  • Alarm og gjenfinningssystem.
  • Vinteropplag i perioden 1. november til 15. mars.
  • At du som eier er medlem av Redningsselskapet.

Merk at dette punktet gjelder for fritidsbåt med og uten innenbordsmotor, samt seilbåt. Det gjelder ikke for båter uten motor.