Hvordan kan jeg se at dette ikke er et svindelforsøk?

Er du usikker bør du logge inn i nettbanken. Vi oppfordrer deg alltid til å skrive inn oest.no manuelt. Dersom du er usikker på om det er banken som har kontaktet deg, ring vårt kundesenter eller se om det står noe om utsendelsen på oest.no.