Hvordan kan vi bytte Administrator av nettbedrift

Hvis administrator skal endres må ny avtale med banken signeres for hovedkunde. Send en e-post til bmkundesenter@oest.no for å få hjelp til dette.