Hvordan kan vi bytte Administrator av nettbedrift

Hvis administrator skal endres må ny avtale med banken signeres for hovedkunde.